Customer:
 Kilden, Forskningsrådet

 Purpose:
 Illustration

 Illustrator:
 Marvin Halleraker