Latest images registered:

<< Previous page |  1  2  3  4  5   7  8  9  10  11  | Next page >>

barn, unger, kids, children, babyer, babies, tristhet, sadness, tankefull, wondering, thinking, photo: Trine Kvalnes
  TK1048
 Add to My Folder

et lite barneansikt som såvidt stikker innom og ser mot noe vi ikke kan se i bildet, barneansikter, undring, blikk, feste blikket på noe, uskyldighet, måpende, undrende, spørsmål, spørrende, ansikter, barn, babyer, portretter, tillit, se, the face of a child looking at something outside the picture, trust, innocent, innocence, wondering, asking, looking at something, glance, glare, portratit, children, babies, faces,  photo: Trine Kvalnes
  TK1047
 Add to My Folder

Gammel dame som ler, old lady laughing, eldre, gamle, damer, latter, livet, levd et godt og langt liv, visdom, rynker, glede, vakker, lykke, glad, portretter,  ladies, old, elderly, laughter, life, lived a long happy life, wisdom, age, aging, wrinkles, happiness, joy, beautiful, happy, portraits, photo: Trine Kvalnes
  TK1041
 Add to My Folder

sommer, gummistøvler, jente i kjole og gulmmistøvler på en bryggekant, jenter, brygger, vann, varme, ferier, summer, boots, girl in a dress and boots at the dock, girls, docks, vacations, warmness, heat, photo: Trine Kvalnes
  TK1039
 Add to My Folder

høst, smilende jente med kopp i hånden, mote, te, kaffe, kopper, fornøydhet, hender, pulsvarmere, autumn, smiling girls with a cup in her hands, tea, coffee, cups, happy, satisfied, photo: Trine Kvalnes
  TK1031
 Add to My Folder

krangel, krangling, ekteskap, konflikter, ekteskapsbrudd, stahet, hat, dom, dømmende, sinne, utbrudd, kamp, grernser, bestemmelser, beslutninger,
  TK1037
 Add to My Folder

tar hverandre i hånden på det, blir enige, forsoning, avtaler, enighet, konfliktløsning, fred, kjærlighet, vennskap, pakter, appeasement, conciliation, reconciliation, peace, agreeing, love, friendship, covenants, solutions to conflicts, agree, agreement,  photo: Trine Kvalnes
  TK1030
 Add to My Folder

tenkende, reflekterende, gruble, jenter, kvinner, skjørt, klær, landstil, det stille liv, det gode liv, hvile, pust i bakken, sommer, thinking, reflecting,girls, women, skirts, clothes, countrysideliving, the quiet life, quietly, silence, silent, silently, breathing, resting, summer, photo: Trine Kvalnes
  TK1029
 Add to My Folder

tenkende, reflekterende, gruble, jenter, kvinner, skjørt, klær, landstil, det stille liv, det gode liv, hvile, pust i bakken, sommer, thinking, reflecting,girls, women, skirts, clothes, countrysideliving, the quiet life, quietly, silence, silent, silently, breathing, resting, summer, photo: Trine Kvalnes
  TK1028
 Add to My Folder

jenter, kvinner, bein, skam, voldtekt, vold, frykt, seksualitet, kroppsbilde, girls, women, legs, shame, rape, violation, fear, sexuality, picture of your own body,
  TK1018
 Add to My Folder

krangel, krangling, ekteskap, konflikter, ekteskapsbrudd, stahet, hat, dom, dømmende, sinne, utbrudd, kamp, grernser, bestemmelser, beslutninger,
  TK1019
 Add to My Folder

krangel, krangling, konflikter, ekteskapsbrudd, stahet, hat, dom, dømmende, sinne, utbrudd, kamp, grernser, bestemmelser, beslutninger,
  TK1017
 Add to My Folder

krangel, krangling, konflikter, ekteskapsbrudd, stahet, hat, dom, dømmende, sinne, utbrudd, kamp, grernser, bestemmelser, beslutninger,
  TK1016
 Add to My Folder

Fotvasking, omsorg, kjærlighet, nestekjærlighet, broderomsorg, Jesus vasker føttene til sine disipler, tjener, tjeneste, slaver, berøring, photo: Trine Kvalnes
  TK1015
 Add to My Folder

Fotvasking, omsorg, kjærlighet, nestekjærlighet, broderomsorg, Jesus vasker føttene til sine disipler, tjener, tjeneste, slaver, berøring, photo: Trine Kvalnes
  TK1014
 Add to My Folder

uskarpt bilde av en kvinnekropp, kjoler, kropp, drømmer, selvbilde, blyrry picture of a womans body, dresses, body, bodies, selfimage, photo: Trine Kvalnes
  TK1013
 Add to My Folder

Columns: Rows:

 

Copyright © Fotofil.no Eli Berge 2002 Oslo Norway +47 450 32 302 elibergefotofil@gmail.com