ImageID.: TK1047
et lite barneansikt som såvidt stikker innom og ser mot noe vi ikke kan se i bildet, barneansikter, undring, blikk, feste blikket på noe, uskyldighet, måpende, undrende, spørsmål, spørrende, ansikter, barn, babyer, portretter, tillit, se, the face of a child looking at something outside the picture, trust, innocent, innocence, wondering, asking, looking at something, glance, glare, portratit, children, babies, faces, photo: Trine Kvalnes

Categories: PHOTOGRAPHY/FOTOGRAFISK KUNST, CARING AND SERVICE/OMSORG, HEALTH/HELSE, LOVE/KJÆRLIGHET, BABIES/BABYER, CHILDREN/BARN

Back to archive

Fotofil.no - Norway - +47 450 32 302 - eli@fotofil.no - ViaNett 2018