ImageID.: TK1014
Fotvasking, omsorg, kjærlighet, nestekjærlighet, broderomsorg, Jesus vasker føttene til sine disipler, tjener, tjeneste, slaver, berøring, photo: Trine Kvalnes

Categories: CARING AND SERVICE/OMSORG, LOVE/KJÆRLIGHET, BODIES/BODY/KROPP, MEN/MAN/MENN/MANN, CHRISTIANITY/CHRISTIANS
/KRISTENDOM/KRISTNE
, SYMBOLS/SIGNS/SYMBOLER/SKILT, THINGS/TING

Back to archive

Fotofil.no - Norway - +47 450 32 302 - eli@fotofil.no - ViaNett 2017