ImageID.: tse0360
fossegrimen, eventyrstemning, tegning, folketro, troll, kultur, barn, vann, hav, overtro, foss, elv, fele Illustrasjon: Erik A. Eriksen

Categories: DRAWINGS/TEGNINGER, NORWAY/NORGE, CULTURAL HERITAGE/KULTURMINNER, TRADITIONS/TRADISJONER, BATHING/BADING, NATIONALITY/NASJONALITET, ATMOSPHERES/STEMNINGER, FOREST/SKOG, MOUNTAINS/FJELL, FIGURES/SKIKKELSER/FIGURER

Back to archive

Copyright Fotofil.no Eli Berge 2002 Oslo Norway +47 450 32 302 elibergefotofil@gmail.com